Tolkun tie – Vetoomus yhteiskuntarauhan ja järkevän keskustelun puolesta

Islam,Politiikka,Sekularisaatio,Uskontomarraskuu 8, 2016

Ihmisten demonisointi perusteltujen näkemyserojen vuoksi on vastuutonta ja vaarallista


Maallistuminen rauhoittaa uskontoja ja mahdollistaa sorrettujen nousun

Sekularisaatioelokuu 25, 2016

Uskontojen vallan heikkeneminen mahdollisti valistuksen ja mm. Ranskan vallankumouksen. Ranskan vallankumouksessa yksi keskeinen saavutus oli ensimmäinen ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistus. Tämä on nykyisten julistusten ja lainsäädännön pohjana.


Arkkipiispa on puhunut ja kansa jättää kirkon

Eroakirkosta.fi,Valtionkirkkomaaliskuu 26, 2016

MTV haastatteli arkkipiispa Kari Mäkistä mm. maahanmuuttokysymyksistä.   Arkkipiispa MTV Uutisextrassa: Kirkko lupaa suojella ilman turvapaikkaa jääviä   Jutun julkaisun jälkeen kirkosta eroaminen kiihtyi merkittävästi.   Kirkosta eroajien palautteet puhuvat puolestaa. Erosyy: Kirkko uutisoi aloittavansa turvapaikan myöntämisen niille henkilöille joille viranomaiset eivät myönnä turvapaikkaa Suomessa, siis karkotettaville ei toivotuille henkilöille.   Erosyy: En hyväksy kirkon


Pääkaupunkiseudun seurakuntien talous kiristyy

Eroakirkosta.fimaaliskuu 12, 2016

Työikäisten kirkosta eroaminen näkyy entistä suurempana lovena pääkaupunkiseudun seurakuntien kukkarossa. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten seurakuntien viime kuussa saama kirkollisvero kasvoi ainoastaan 0,2 %, kun kunnallisveron tuotto lisääntyi samaan aikaan 1,9 %. Kunnan ja seurakunnan veroilla on sama veropohja. Prosenttien erotus kertoo kirkon jäsenosuuden laskevan työikäisten keskuudessa enemmän kuin väestössä keskimäärin. – Kasteiden osuus kääntyi


Uskonnoilla on edelleen valtaa – paras muslimi on maallistunut muslimi

Islam,Valtionkirkkomaaliskuu 1, 2016

Suomi on maallistunut viime aikoina merkittävää vauhtia. Maallistuneella suomalaisella ei ole juuri mitään omakohtaista kosketusta uskontoon. Tavallisen, varsinkin suuremmissa kaupungeissa asuvan ihmisen kosketus uskontoon tulee pelkästään tiedotusvälineiden kautta. Tämä kylläkin koskee vain aikuisia, koska muun muassa peruskouluissa uskonto on merkittävästi läsnä. Voi jopa sanoa, että peruskoulussa on aivan oma uskontoilmasto.   Maallistuneen suomalaisen elämään eivät


Yhtenäiskulttuurista kohti todellista moniarvoisuutta

Sekularisaatio,Uskontojoulukuu 4, 2015

Vaikka nykyisessä ilmapiirissä monikulttuurisuudelle ja moniarvoisuudelle yritetään antaa kielteinen leima, niin elämä modernissa Suomessa olisi kuitenkin varsin kurjaa ilman niitä. Tuskin kukaan oikeasti haluaa palata aikaan, jolloin Suomessa vallitsi tiukka yhtenäiskulttuuri. Yhtenäiskulttuurissa yksilöllä oli hyvin vähän liikkumavaraa arvojen ja käytöksen suhteen. Varsinkin jos kuului johonkin vähemmistöön, kuten homoseksuaalit, uskonnottomat tai vammaiset, tai kuului yhteiskunnassa heikoilla


Uskonnonvapauslaki on tarpeeton!

Sekularisaatio,Uskonto,Valtionkirkkolokakuu 21, 2015

Suomessa uskonnonvapauden periaatteet on kirjoitettu perustuslakiin. Tätä täydentää uskonnonvapauslaki, jossa säädetään mm. uskonnollisista yhdyskunnista. Perustuslain yhdestoista pykälä, Uskonnon ja omantunnon vapaus, kuuluu seuraavasti. ”Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan


Aluepolitiikka on keskeisessä roolissa Keskustan ohjelmissa, vaikka se yritetään peittää

Aluepolitiikkamaaliskuu 23, 2015

Näiden ohjelmien viitoittamalla tiellä Suomea ei nosteta nykyisistä ongelmista. On mahdotonta yrittää pitää koko Suomi asuttuna. Koko Suomen asuttuna pitäminen tarkoittaa sitä, että kasvukeskusten verotuloa siirretään alueille, joilla ei ole omaa elinvoimaa. Ohjelmat ovat suoraan siltarumpujen Suomesta.


Eurooppa on demilitarisoinut itsensä

Politiikkamaaliskuu 14, 2015

Euroopan puolustuksessa on pitkään eletty kahden harhaluulon varassa. Ensimmäinen on tukeutuminen USA:n asevoimiin. On kuviteltu, että USA puolustaa Eurooppaa omilla asevoimillaan. USA on käynyt kaksi veristä ja kallista sotaa, nämä rajoittavat USA:n intoa toimia maailmanpoliisina. Toinen harhaluulo on vieläkin vaarallisempi. Euroopassa on ajateltu, että riisumalla itsensä aseista myös muut tekevät niin. Euroopan aseista riisuminen näkyy


Kohti parempaa Suomea, päiväkotien uskontokasvatus poistuu

Sekularisaatiomaaliskuu 13, 2015

Eduskunnan tänään hyväksymässä varhaiskasvatuslaissa päiväkotien tehtävistä poistuu uskontokasvatus. Vanhan lain mukaan päiväkotien piti tukea lapsen uskonnollista kasvatusta. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi kirkkokäyntejä sekä ruokarukoiluttamista, hartaushetkiä ja uskonnollisia tilaisuuksia päiväkodeissa. Uuden lain mukaan päiväkotien tulee antaa lapsille valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa kunkin “kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa”.   Tämä on erittäin tärkeä uskonnon asemaa