SOME

Tolkun tie – Vetoomus yhteiskuntarauhan ja järkevän keskustelun puolesta

Ihmisten demonisointi perusteltujen näkemyserojen vuoksi on vastuutonta ja vaarallista


Uskonnoilla on edelleen valtaa – paras muslimi on maallistunut muslimi

Suomi on maallistunut viime aikoina merkittävää vauhtia. Maallistuneella suomalaisella ei ole juuri mitään omakohtaista kosketusta uskontoon. Tavallisen, varsinkin suuremmissa kaupungeissa asuvan ihmisen kosketus uskontoon tulee pelkästään tiedotusvälineiden kautta. Tämä kylläkin koskee vain aikuisia, koska muun muassa peruskouluissa uskonto on merkittävästi läsnä. Voi jopa sanoa, että peruskoulussa on aivan oma uskontoilmasto.   Maallistuneen suomalaisen elämään eivät