SOME

Tolkun tie – Vetoomus yhteiskuntarauhan ja järkevän keskustelun puolesta

Ihmisten demonisointi perusteltujen näkemyserojen vuoksi on vastuutonta ja vaarallista


Eurooppa on demilitarisoinut itsensä

Euroopan puolustuksessa on pitkään eletty kahden harhaluulon varassa. Ensimmäinen on tukeutuminen USA:n asevoimiin. On kuviteltu, että USA puolustaa Eurooppaa omilla asevoimillaan. USA on käynyt kaksi veristä ja kallista sotaa, nämä rajoittavat USA:n intoa toimia maailmanpoliisina. Toinen harhaluulo on vieläkin vaarallisempi. Euroopassa on ajateltu, että riisumalla itsensä aseista myös muut tekevät niin. Euroopan aseista riisuminen näkyy


Kirkolla vaikeat ajat – alle 4 miljoonaa jäsentä 2015 ja alle 70 % vuonna 2017

Evankelis-luterilainen kirkko on kohdannut merkillisen tilanteen. Tänä vuonna kirkon väkiluku putoaa alle 4 miljoonan ja vuonna 2017 kirkkoon kuuluvien osuus koko väestöstä tulee putoamaan alle 70 prosentin. Kirkon omien tietojen mukaan sillä oli jäseniä vuoden 2014 lopulla noin 4 041 000 henkilöä. Tähän lukuun on päädytty olettamalla, että kirkosta eronnoita on 74 000 ja liittyneitä on 15