SOME

Tolkun tie – Vetoomus yhteiskuntarauhan ja järkevän keskustelun puolesta

Ihmisten demonisointi perusteltujen näkemyserojen vuoksi on vastuutonta ja vaarallista


Yhtenäiskulttuurista kohti todellista moniarvoisuutta

Vaikka nykyisessä ilmapiirissä monikulttuurisuudelle ja moniarvoisuudelle yritetään antaa kielteinen leima, niin elämä modernissa Suomessa olisi kuitenkin varsin kurjaa ilman niitä. Tuskin kukaan oikeasti haluaa palata aikaan, jolloin Suomessa vallitsi tiukka yhtenäiskulttuuri. Yhtenäiskulttuurissa yksilöllä oli hyvin vähän liikkumavaraa arvojen ja käytöksen suhteen. Varsinkin jos kuului johonkin vähemmistöön, kuten homoseksuaalit, uskonnottomat tai vammaiset, tai kuului yhteiskunnassa heikoilla


Uskonnonvapauslaki on tarpeeton!

Suomessa uskonnonvapauden periaatteet on kirjoitettu perustuslakiin. Tätä täydentää uskonnonvapauslaki, jossa säädetään mm. uskonnollisista yhdyskunnista. Perustuslain yhdestoista pykälä, Uskonnon ja omantunnon vapaus, kuuluu seuraavasti. ”Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan


Tyttöjen ja poikien ympärileikkaus uskonnollisin perustein on kiellettävä

Lapsella tulee olla täysi oikeus oman kehon koskemattomuuteen, samoin lapsella on oikeus uskonnonvapauteen. Ei voida nyky-yhteiskunnassa olettaa, että lapsi valitsee vanhempien uskonnon aikuiseksi vartuttuaan. Tällöin pysyvä uskonnon fyysinen merkki kehossa voi olla haitta aikuisena.


Suomessa emme saisi olla Charlieita – miksi uskonnolla on etuoikeuksia

Julkaistu Aamulehti lukijalta 14.1.2015 Kauhistuttavan terroristi-iskun jälkeen ihmiset Ranskassa ja ympäri maailman alkoivat levittää viestiä je suis Charlie, eli suomeksi minä olen Charlie. Tällä viestillä haluttiin kertoa, että terrorismi ei saa tukahduttaa yhteiskunnallista keskustelua, jossa uskontoa käsitellään välillä varsin rajustikin. Ranska on ollut maallistunut maa jo yli vuosisadan. Tämä Laicite-käsite tarkoittaa sitä, että Ranskan valtio on puolueeton suhteessa


Jumalanpilkan kriminalisoiva laki kumottava – ranskalaisen Charlie Hedbo -lehden toiminta Suomessa olisi rikollista

Rikoslain pykälässä uskonrauhan rikkomisesta sanotaan: ”Joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.” Sananvapaus on eräs keskeisimmistä perusarvoista, joiden päälle sivistyneet yhteiskunnat rakentuvat. Jumalanpilkkakielto rajoittaa sananvapautta epäsymmetrisesti niin, että uskonnot ja heidän


Hyvää joulua, saturnaliaa, sol invictusta tai ihan vaan talvipäivänseisausta

Talvipäivänseisauksella on monia nimiä ja kyseistä ajankohtaa on juhlittu monilla eri tavoilla ja monista syistä. Roomalaiset antoivat talvipäivänseisaukselle nimen Saturnalia. Myöhemmin he muuttivat sen nimen Sol Invictuseksi, koska se sopi paremmin yhteen sen aikaisen vallassa olevan jumalan kanssa. Sitten kristityt valtaan päästyään muuttivat talvipäivänseisauksen nimen Jouluksi. On jotenkin suloisen inhimillistä, että ihminen on antanut talvipäivänseisaukselle