SOME

Arkkipiispa on puhunut ja kansa jättää kirkon

MTV haastatteli arkkipiispa Kari Mäkistä mm. maahanmuuttokysymyksistä.   Arkkipiispa MTV Uutisextrassa: Kirkko lupaa suojella ilman turvapaikkaa jääviä   Jutun julkaisun jälkeen kirkosta eroaminen kiihtyi merkittävästi.   Kirkosta eroajien palautteet puhuvat puolestaa. Erosyy: Kirkko uutisoi aloittavansa turvapaikan myöntämisen niille henkilöille joille viranomaiset eivät myönnä turvapaikkaa Suomessa, siis karkotettaville ei toivotuille henkilöille.   Erosyy: En hyväksy kirkon


Uskonnoilla on edelleen valtaa – paras muslimi on maallistunut muslimi

Suomi on maallistunut viime aikoina merkittävää vauhtia. Maallistuneella suomalaisella ei ole juuri mitään omakohtaista kosketusta uskontoon. Tavallisen, varsinkin suuremmissa kaupungeissa asuvan ihmisen kosketus uskontoon tulee pelkästään tiedotusvälineiden kautta. Tämä kylläkin koskee vain aikuisia, koska muun muassa peruskouluissa uskonto on merkittävästi läsnä. Voi jopa sanoa, että peruskoulussa on aivan oma uskontoilmasto.   Maallistuneen suomalaisen elämään eivät


Uskonnonvapauslaki on tarpeeton!

Suomessa uskonnonvapauden periaatteet on kirjoitettu perustuslakiin. Tätä täydentää uskonnonvapauslaki, jossa säädetään mm. uskonnollisista yhdyskunnista. Perustuslain yhdestoista pykälä, Uskonnon ja omantunnon vapaus, kuuluu seuraavasti. ”Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan


Eroakirkosta.fi-palvelun tavoite: Kirkko on erotettava valtiosta

Kun eroakirkosta.fi-palvelu perustettiin marraskuun 21. päivä 2003, sille asetettiin kolme tavoitetta: kirkosta eroamisen helpottaminen, keskustelun herättäminen valtionkirkon asemasta ja julkisuutta vapaa-ajattelijoille. Uusi uskonnonvapauslaki astui voimaan elokuussa 2003. Uuden lain mukaan kirkosta eroaminen ei vaatinut henkilökohtaista käyntiä maistraatissa tai kirkkoherranvirastossa. Tämä mahdollisti eroakirkosta.fi-palvelun. Kirkko perustelee valtionkirkollista asemaansa suurella jäsenmäärällä. Eroakirkosta.fi-palvelu on suunnattu juuri tätä perustelua vastaan.


Jumalanpilkan kriminalisoiva laki kumottava – ranskalaisen Charlie Hedbo -lehden toiminta Suomessa olisi rikollista

Rikoslain pykälässä uskonrauhan rikkomisesta sanotaan: ”Joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.” Sananvapaus on eräs keskeisimmistä perusarvoista, joiden päälle sivistyneet yhteiskunnat rakentuvat. Jumalanpilkkakielto rajoittaa sananvapautta epäsymmetrisesti niin, että uskonnot ja heidän


Vapaa-ajattelijoilla on oikeus vaatia kirkon etuoikeuksien purkamista

Julkaistu Aamulehti lukijalta 5.1.2015 Aamulehti kirjoitti 28.12.2014 otsikolla Papeilta tylyä tekstiä vapaa-ajattelijoista: ”Mitä heillä on tarjota elämän perustaksi” Vapaa-ajattelijoiden ei tietenkään annettu perustella toimintansa motiiveja, niin kuin tavallista. Tässä muutamia perustelu, mm. siihen, miksi pidämme yllä http://eroakirkosta.fi/ -palvelua. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on merkittäviä etuoikeuksia, joista muut uskontokunnat ja varsinkin uskonnottomat yhteisöt voivat vain haaveilla. Evankelis-luterilainen kirkko on


Kirkolla vaikeat ajat – alle 4 miljoonaa jäsentä 2015 ja alle 70 % vuonna 2017

Evankelis-luterilainen kirkko on kohdannut merkillisen tilanteen. Tänä vuonna kirkon väkiluku putoaa alle 4 miljoonan ja vuonna 2017 kirkkoon kuuluvien osuus koko väestöstä tulee putoamaan alle 70 prosentin. Kirkon omien tietojen mukaan sillä oli jäseniä vuoden 2014 lopulla noin 4 041 000 henkilöä. Tähän lukuun on päädytty olettamalla, että kirkosta eronnoita on 74 000 ja liittyneitä on 15


Onko kirkko ollenkaan tietoinen, mikä sitä vaivaa?

Olen päässyt seuraamaan yli kymmenen vuoden ajan kirkon jäsenmäärän kehitystä ja kirkosta eroamista aitiopaikalta eroakirkosta.fi-palvelun toisena perustajana ja palvelun tiedottajana. Ihmetystä on alusta asti aiheuttanut kirkon puutteellinen kiinnostus kirkosta eroamisen syihin ja eroamisen vaikutuksesta kirkkoon. Kirkon hämmennys oli ymmärrettävää alkuaikoina, mutta voisi kuvitella, että kirkko olisi yli kymmenen vuotta kestäneen kirkosta eroamisbuumin aikana muodostanut jonkinlaisen