Euroopan puolustuksessa on pitkään eletty kahden harhaluulon varassa. Ensimmäinen on tukeutuminen USA:n asevoimiin. On kuviteltu, että USA puolustaa Eurooppaa omilla asevoimillaan. USA on käynyt kaksi veristä ja kallista sotaa, nämä rajoittavat USA:n intoa toimia maailmanpoliisina. Toinen harhaluulo on vieläkin vaarallisempi. Euroopassa on ajateltu, että riisumalla itsensä aseista myös muut tekevät niin. Euroopan aseista riisuminen näkyy parhaiten Venäjän kohdalla. On ilmeisesti toivottu, kun me Euroopassa osoitamme rauhantahtoisuutta, niin myös Venäjä toimii samoin. Nämä molemmat harhaluulot ovat johtaneet siihen, että Eurooppa ei ole käyttänyt riittävästi rahaa omaan puolustukseensa. USA on puhunut pitkän aikaa, että Euroopassa käytetään puolustukseen vain puolet tarvittavasta. Samoin yhteistyö Eurooppalaisten maiden välillä on jäänyt vähäiseksi, koska kaikki yhteistyö on tehty Naton kautta. Onneksi Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble sanoi maaliskuun alussa, että Saksa tulee lisäämään euroja puolustukseen. Muidenkin eurooppalaisten maiden olisi kasvatettava puolustusbudjetteja ja ryhdyttävä aitoon yhteystyöhön. Suomen on varmasti paljon helpompi mennä mukaan vahvaan eurooppalaiseen puolustusyhteistyöhön, kuin USA:n vetämään Natoon.