Eduskunnan tänään hyväksymässä varhaiskasvatuslaissa päiväkotien tehtävistä poistuu uskontokasvatus. Vanhan lain mukaan päiväkotien piti tukea lapsen uskonnollista kasvatusta. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi kirkkokäyntejä sekä ruokarukoiluttamista, hartaushetkiä ja uskonnollisia tilaisuuksia päiväkodeissa. Uuden lain mukaan päiväkotien tulee antaa lapsille valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa kunkin “kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa".   Tämä on erittäin tärkeä uskonnon asemaa koskeva lakimuutos. Olen kuullut monelta vanhemmalta, että he ovat halunneet lapselleen normaalin maallisen kasvatuksen. Nyt se on mahdollista.   Suomessa valtaa jalansijaa ajatus, että lapsia ja nuoria ei kuulu pakkouskonnollistaa päivähoidossa ja koulussa evankelis-luterilaisen kirkon oppeihin, eikä uskontoon kasvattaminen kuulu valtion ja kunnan tehtäviin. Perustuslakivaliokunta pisti keväällä 2014 rajat uskonnon harjoittamiseen kouluissa. Samoin pakollinen osallistuminen uskonnon harjoittamiseen on päättymässä armeijassa.   Uskonnottomien tavoitteet ovat menneet hyvin eteenpäin tällä vaalikaudella, ja keskustelu valtionkirkon asemasta on alkanut. Tämän on aiheuttanut erittäin runsas kirkosta eroaminen.     Vanha laki on muotoiltu Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon tulee yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on kunnioitettava lapsen vanhempien tai holhoojan vakaumusta. (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036)   Uusi muotoilu on "antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa;" https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140341