Sosiaali- ja terveysministeriön 20.1.2015 antama ohje poikien ei-lääketieteellisestä ympärileikkauksesta on kestämätön lapsien ihmisoikeuksien kannalta. Suomen perustuslaki takaa saman koskemattomuuden ja uskonnonvapauden lapsille kuin aikuisille.

Lapsella tulee olla täysi oikeus oman kehon koskemattomuuteen, samoin lapsella on oikeus uskonnonvapauteen. Ei voida nyky-yhteiskunnassa olettaa, että lapsi valitsee vanhempien uskonnon aikuiseksi vartuttuaan. Tällöin pysyvä uskonnon fyysinen merkki kehossa voi olla haitta aikuisena.

Suomen tulisi olla edelläkävijä ihmisoikeuskysymyksissä. Suomeen tulee säätää laki, joka kieltää sekä tyttöjen että poikien uskontoperustaiset ympärileikkaukset, eli sukupuolielinten silpomiset. Uskonnonvapaus ei voi olla muut vapaudet ja oikeudet yliajava vapaus, vaan uskonnonvapaudellakin on oltava rajat.

Tietenkin jokaisen tulee saada tehdä omalle keholleen mitä haluaa, kun on täysi-ikäinen ja ymmärtää teon seurauksen.

On hyvä huomata, että Suomi on liittynyt Euroopan neuvoston sopimukseen ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä. Sopimuksen mukaan lääketieteellistä toimenpidettä ei pidä tehdä henkilölle, joka ei voi antaa siihen suostumustaan, ellei siitä ole hänelle välitöntä terveydellistä hyötyä.

Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutetut ja lasten lääketieteen ammattilaiset kertoivat yhteisessä julkilausumassaan, että poikien ympärileikkaus on peruuttamaton ja kivulias toimenpide, joka voi aiheuttaa myös vakavia komplikaatioita. Tästä syystä suostumukseen kykenemättömälle henkilölle ei-lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus loukkaa perustavanlaatuisia lääkintäeettisiä periaatteita.

Sosiaali- ja terveysministeriö: Uusi ohje poikien ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista

http://www.stm.fi/tiedotteet/verkkouutinen/-/view/1903610